Aktuelnosti

Raspored polaganja za vanredne ucenike

 

испитни рок – децембар 2012.

 

занимање -      Техничар за полимере

 

 

разред

 

предмет

датум и време полагања

 

састав комисије

III

Физичка хемија

13.12. у

10.00h

1. Иванов Цветко

2. Савић Бранкица

3. Гогић Марија

III,  IV

 Математика

13.12. у

10.30h

1. Иванов Цветко

2. Ђорђевић Милош

3. Маринковић Мирјана

 

III , IV

Српски језик и књижевност

12.12. у 11.00 h

1. Иванов Цветко

2. Јовановић-Јанаћковић Мима

3. Глигоријевић Наташа

III

Електротехника

10.12. у

11.30h

1. Иванов Цветко

2. Манић Слободан

3. Мијалковић Драгољуб

 

III

Грађанско васпитање

11.12. у

11.30h

1. Иванов Цветко

2. Алексић Радица

3. Величковић Јелена

III

Социологија

 

11.12. у

11.30h

1. Иванов Цветко

2. Алексић Радица

3. Величковић Јелена

 

IV

Устав и право грађана

11.12. у 11.30 h

1. Иванов Цветко

2. Алексић Радица

3. Величковић Јелена

 

IV

Машине, апарати и операције

10.12. у

11.00h

1. Иванов Цветко

2. Николоћ Миодраг

3. Савић Бранкица

IV

Филозофија

10.12. у

11.30h

1. Иванов Цветко

2. Ангелов Ленка

3. Величковић Јелена 

испитни рок – децембар 2012.

занимање -      Техничар за заштиту животне средине 

 

разред

 

предмет

датум и време полагања

 

састав комисије

 

I

 

Општа и неорганска хемија

20.12. у

13.15h

1. Николић Миодраг

2. Васић Ивана

3. Јоцић Биљана

I

 

Рачунарство и информатика

17.12. у

15.00h

1. Николић Миодраг

2. Мијалковић Драгољуб

3. Манић Слободан

I

Техничко цртање са машинским елементима

18.12. у

17.00h

1. Николић Миодраг

2. Мијалковић Драгољуб

3. Манић Слободан

 

I

Веронаука

13.12. у 08.45 h

1. Николић Миодраг

2. Дабић Марко

3. Алексић Радица

IV

Прерада отпадних вода

11.12. у 09.30 h

1. Николић Миодраг

2. Иванов Цветко

3. Гогић Марија

IV

Загађивање и заштита воде

17.12. у 13.15h

1. Николић Миодраг

2. Савић Бранкица

3. Манић Слободан

IV

Филозофија

10.12. у

10.30 h

1. Николић Миодраг

2. Ангелов Ленка

3. Величковић Јелена

 занимање -     Женски фризер, Мушки фризер

 

 

разред

 

предмет

датум и време полагања

 

састав комисије

I

Основи анатомије и физиологије

25.12. у

10.30h

1. Александар Нешић

2. Милошевић Алида

3. Маринковић Ивана

I

Информатика

13.12. у

13.30 h

1. Александар Нешић

2. Мијалковић Драгољуб

3. Манић Слободан

III

Физичко васпитање

12.12. у 13.30 h

1. Александар Нешић

2. Станојевић Миомир

3. Бранковић Мирослав

III

Грађанско васпитање

14.12. у

13.15 h

1. Александар Нешић

2. Алексић Радица

3. Величковић Јелена

III

Практична настава са технологијом рада

13.12. у

13.30 h

1. Нешић Александар

2. Стојановић Сања

 

 

 

занимање -       Гумар

 

 

разред

 

предмет

датум и време полагања

 

састав комисије

III

Физичка хемија

13.12. у 10.00 h

1. Душан Живковић

2. Бранкица Савић

3. Гогић Марија

III

Машине и апарати са аутоматиком

10.12. у

11.00 h

1. Душан Живковић

2. Иванов Цветко

3. Драгољуб Мијалковић

  Управа школе