frizer

p

УКУПНО

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ПРВИ РАЗРЕД

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

 

А.ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПР.

р.бр

разр.час.наст.

разр.час.наст.

разр.час.наст.

разр.час.наст.

годишње

седмично

годишње

седмично

годишње

седмично

годишње

седмично

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

 

300

 

9

 

90

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

српски језик и књ.

1.

 

200

 

6

 

60

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

страни језик

2.

 

105

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

3

историја

3.

 

35

 

1

 

 

 

 

 

35

 

1

 

 

 

 

музичка уметност

4.

 

35

 

1

 

 

 

 

 

35

 

1

 

 

 

 

ликовна култура

5.

 

200

 

6

 

60

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

физичко васпитање

6.

 

175

 

5

 

 

 

 

 

70

 

2

 

105

 

3

математика

7.

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

 

рач. и информатика

8.

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

географија

9.

 

140

 

4

 

 

 

 

 

70

 

2

 

70

 

2

физика

10.

 

200

 

6

 

60

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

хемија

11.

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

екологија и з. ж. ср.

12.

 

30

 

1

 

30

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

устав и права грађ.

13.

70

1560

2

46

 

300

 

10

 

525

 

15

70

735

2

21

УКУПНО А:

 

1630

48

300

10

525

15

805

23

свега часова:

 

УКУПНО

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ПРВИ РАЗРЕД

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

(теорија, практична настава, вежбе)

седмица у блоку год.

разр.час.нас

седмица у блоку  год

разр.час.наст.

седмица у блоку год.

разр.час.наст.

седмица у блоку год.

разр.час.наст.

годишње

седмично

годишње

седмично

годишње

седмично

годишње

седмично

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

 

 

 

140

 

4

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

 

 

70

 

2

познавање материјала

1.

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

осн. анатом. и физ

2.

60

 

70

 

2

 

 

 

 

 

60

 

70

 

2

 

 

 

 

 

хигијена и прва п

3.

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

психологија

4.

 

 

60

 

2

 

 

60

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основе дерматол.

5.

 

 

60

 

2

 

 

60

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

књиговодство

6.

 

 

60

 

2

 

 

60

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

естетика струке

7.

180

910

100

28

3

120

420

30

14

1

 

350

35

10

1

60

140

35

4

1

пр. н. са тех. рада

8.

240

910

630

28

19

120

420

210

14

7

60

350

245

10

7

60

140

175

4

5

УКУПНО Б:

240

980

2190

30

65

120

420

510

14

17

60

350

770

10

22

60

210

910

6

26

УКУПНО А+Б:

240

3170

95

120

930

31

60

1120

32

60

1120

32

Укупно часова:

3410

95

1050

31

1180

32

1180

32

Свега часова:

raspored

office365