građevinska struka

УКУПНО

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ПРВИ РАЗРЕД

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

 

А.ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПР.

р.бр

разр.час.наст.

разр.час.наст.

разр.час.наст.

разр.час.наст.

годишње

седмично

годишње

седмично

годишње

седмично

годишње

седмично

блок

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

блок

Т

В

Т

 

239

 

7

 

64

 

2

 

70

 

2

 

105

 

3

српски језик и књ.

1.

 

204

 

6

 

64

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

страни језик

2.

 

32

 

1

 

32

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

устав и права грађ.

3.

 

105

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

3

историја

4.

 

70

 

2

 

 

 

 

 

70

 

2

 

 

 

 

географија

5.

 

35

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

1

музичка уметност

6.

 

35

 

1

 

 

 

 

 

35

 

1

 

 

 

 

ликовна култура

7.

 

204

 

6

 

64

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

физичко васпитање

8.

 

274

 

8

 

64

 

2

 

105

 

3

 

105

 

3

математика

9.

60

35

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

60

35

 

1

рач. и информатика

10.

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

физика

11.

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

хемија

12.

 

35

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

1

екологија и з. ж. ср.

13.

60

1408

41

288

9

420

12

60

700

20

 

УКУПНО А:

 

УКУПНО

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ПРВИ РАЗРЕД

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

(теорија, практична настава, вежбе)

седмица у блоку год.

разр.час.нас

седмица у блоку  год

разр.час.наст.

седмица у блоку год.

разр.час.наст.

седмица у блоку год.

разр.час.наст.

годишње

седмично

годишње

седмично

годишње

седмично

годишње

седмично

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

 

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

основе грађевин.

1.

 

70

70

2

2

 

 

 

 

 

 

35

35

1

1

 

35

35

1

1

нацртна геометр.

2.

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

 

техн. црт. са ч.п.

3.

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

грађевински мат.

4.

 

99

169

2

5

 

32

64

1

2

 

35

105

1

3

 

 

 

 

 

грађевинске кон.

5.

 

32

64

1

2

 

32

64

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организ. грађења

6.

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

статика

7.

150

804

169

24

5

60

384

64

12

2

60

315

70

9

2

30

105

35

3

1

тех. рада са пр. н.

8.

150

1043

682

31

20

60

448

192

14

6

60

385

280

11

8

30

210

210

6

6

УКУПНО Б:

150

1725

51

60

640

20

60

665

19

30

420

12

УКУПНО Б:

270

1043

2157

31

63

90

448

512

14

16

90

385

735

11

21

90

210

910

6

26

УКУПНО А+Б:

270

3200

94

90

960

30

90

1120

32

90

1120

32

УКУПНО А+Б:

3470

1050

1210

1210

Укупно А+Б:

raspored

office365