tehničar za polimere

УКУПНО

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ПРВИ РАЗРЕД

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

 

А.ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПР.

р.бр

разр.час.наст.

разр.час.наст.

разр.час.наст.

разр.час.наст.

разр.час.наст.

годишње

седмично

годишње

седмично

годишње

седмично

годишње

седмично

годишње

седмично

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

 

411

 

12

 

96

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

српски језик и књ.

1.

 

274

 

8

 

64

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

страни језик

2.

 

70

 

2

 

 

 

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

социологија

3.

 

64

 

2

 

64

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

филозофија

4.

 

140

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

 

70

 

2

историја

5.

 

35

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

1

музичка уметност

6.

 

35

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

1

 

 

 

 

ликовна култура

7.

 

274

 

8

 

64

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

физичко васпитање

8.

 

548

 

16

 

128

 

4

 

140

 

4

 

140

 

4

 

140

 

4

математика

9.

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

 

рач. и информатика

10.

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

географија

11.

 

140

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

 

70

 

2

физика

12.

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

биологија

13.

 

32

 

1

 

32

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устав и право грађ.

14.

70

2163

2

63

 

448

 

14

 

455

 

13

 

560

 

16

70

700

2

20

УКУПНО А:

 

2233

65

 

448

 

14

 

455

 

13

560

16

770

22

УКУПНО А:

 


УКУПНО

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ПРВИ РАЗРЕД

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

(теорија, практична настава, вежбе)

седмица у блоку год.

разр.час.нас

седмица у блоку год.

разр.час.наст.

седмица у блоку  год

разр.час.наст.

седмица у блоку год.

разр.час.наст.

седмица у блоку год.

разр.час.наст.

годишње

седмично

годишње

седмично

годишње

седмично

годишње

седмично

годишње

седмично

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

60

140

140

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

140

140

4

4

опш. и неор. хем.

1.

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

техничко цртање

2.

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

машински елем.

3.

30

105

105

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

105

105

3

3

 

 

 

 

 

органска хемија

4.

30

105

105

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

105

105

3

3

 

 

 

 

 

аналитичка хем.

5.

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

електротехника

6.

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хемија макромол.

7.

 

134

169

4

5

 

64

64

2

2

 

70

105

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физичка хемија

8.

 

134

134

4

4

 

64

64

2

2

 

70

70

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

маш. апар. и опер.

9.

120

169

134

5

4

60

64

64

2

2

60

105

70

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технолог. полим.

10

 

 

64

 

2

 

 

64

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

орг.хем. технолог.

11

 

96

 

3

 

 

96

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрола с. п. и п.

12

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

организација пр.

13

240

883

1201

26

35

60

288

256

9

8

60

245

385

7

11

60

210

350

6

10

60

140

210

4

6

УКУПНО Б:

240

2084

61

60

544

17

60

630

18

60

560

16

60

350

10

УКУПНО Б:

240

953

3364

28

98

60

288

704

9

22

60

245

840

7

24

60

210

910

6

26

60

210

910

6

26

УКУПНО А+Б:

240

4317

126

60

992

31

60

1085

31

60

1120

32

60

1120

32

УКУПНО А+Б:

4522

125

1052

31

1145

31

1180

32

1180

32

Укупно часова:


a

raspored

office365