Ћирила и Методија 29 18300 Пирот

(+381) 10 311 426

УПИС 2023/24.
Сазнај више...
Образовни профил: Техничар за полимере
PIPI SE 4F01S – ТЕХНИЧАР ЗА ПОЛИМЕРЕ / 30 ученика / 4 године / Техничар за полимере бави се изучавањем процеса добијања и прераде производа од гуме и пластике.Школа има успешну сарадњу са компанијама "Тигар“АД и "Тigar Tyres“ у којима ученици након школовања и налазе запослење.
Сазнај више...
Образовни профил: Фризер
PIPI SE 3PO2S – ФРИЗЕР /15 ученика/ 3 године/ Фризер пружа услуге усмерене на негу косе. Посао фризера укључује прање, шишање, естетско обликовање косе жена и мушкараца.
САЗНАЈ ВИШЕ...
Previous
Next

Документи

Извештаји:

Преглед примљених донација и кредита,домаћих и страних,као и извршених отплата кредита,усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима

Образложење одступања између одобрених средстава и извршења

Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима,програмима,пројектима,функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Републике Србије

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године

Završni račun za 2023. godinu

Odluka o usvajanju završnog računa 2023.pdf

Обавештење о обради података о личности запослених у Средњој стручној школи

Обавештење о обради података о личности ученика, родитеља,законских заступника у Средњој стручној школи

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Правилник о заштити података о личности 

Стратегија управљања ризицима.pdf

Годишњи финансијски извештај за 2022. годину (ПДФ)

Одлука о усвајању ГФИ за 2022. годину (ПДФ)   

Годишњи финансијски извештај за 2021. годину (ПДФ)

Одлука о усвајању ГФИ за 2021. годину (ПДФ)

Годишњи финансијски извештај за 2020. годину (ПДФ) 

Закони одлуке и правилници:

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Закон о основама система образовања и васпитања: 88/2017-3, 27/2018-3 (др. закон), 27/2018-22 (др. закон), 10/2019-5, 6/2020-20, 129/2021-9, 92/2023-332

Одлука о мрежи јавних средњих школа: 49/2018-3, 62/2018-5, 94/2018-4, 4/2023-4

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању: 10/2024-57

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања:10/2024-49