Ћирила и Методија 29 18300 Пирот

(+381) 10 311 426

УПИС 2024/25.
Сазнај више...
Образовни профил: Техничар за хемијску и фармацеутску технологију
PIPI SE 4F35S – ТЕХНИЧАР ЗА ХЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ / 28 ученика / 4 године / Техничар за хемијску и фармацеутску технологију учествује у производњи фармацеутских и хемијских производа. Прати промене и захтеве у структури рада током производње. Координира радом у лабораторији, прикупља резултате анализа узорака...
Сазнај више...
Образовни профил: Фризер
PIPI SE 3PO2S – ФРИЗЕР /14 ученика/ 3 године/ Фризер пружа услуге усмерене на негу косе. Посао фризера укључује прање, шишање, естетско обликовање косе жена и мушкараца.
САЗНАЈ ВИШЕ...
Previous
Next

Техничар за хемијску и фармацеутску технологију

Техничар за хемијску и фармацеутску технологију учествује у индустријској производњи хемијских и фармацеутских производа (лековитих масти, таблета, антибиотика, прашкова, вакцина, витамина, антисептичких и дезинфекционих средстава, раствора за ињекције и инфузију, капи и другог медицинског материјала). С обзиром на специфичност ове делатности, обавезна је заштитна опрема у виду рукавица, маске, наочара, као и ношење стерилне гардеробе и обуће.

Као и на свим осталим образовним профилима у средњим стручним школама, и на овом образовном профилу изучавају се: општеобразовни, општестручни и ужестручни предмети. Настава из стручних предмета подразумева теоријске часове, часове вежби и наставу у блоку која обухвата и посете и обиласке установа које се баве хемијском и фармацеутском технологијиом или сродним делатностима.

Знање стечено на теоријским часовима, ученици примењују у лабораторијама кроз разне интересантне огледе и различита мерења везана за технолошку групу предмета. Ту ученици изводе експерименте и испитивања везана за неорганску и органску хемијску технологију, фармацеутску технологију и физичку хемију.

За све који желе да студирају, овај смер даје одличну основу за наставак школовања на природно-математичким факултетима, технолошким, фармацеутским и многим другим сродним факултетима и високим струковним школама.

Шта ради техничар за хемијску и фармацеутску технологију?

Припремање сировина за израду фармацеутских и хемијских производа;

Овладавање пословима и задацима у току технолошких фаза добијања фармацеутских и хемијских производа;

Праћење и контрола по фазама процеса израде полупроизвода и готових производа;

Функционално и брзо праћење промена и захтева у структури рада приликом производње: инјекционих раствора, инфузија, лиофилизата, сирупа, капи за ухо, нос и очи, лековите масти, супозиторија, емулзија, таблета, капсула, прашкова, серума вакцина, антибиотика.

Складиштење сировина, полупроизвода и готових производа за хемијску и

Организовање и спровођење лабораторијских поступака на подручју хемијских реакција и технолошких операција да би се утврдиластруктура и квалитет супстанци и услови њихове оптималне примене.

Координирање радом у лабораторији, прикупљање свих резултата анализа појединих узорака, те доношење одлуке о употребљивости супстанци и о евентуалним мерама за корекцију квалитета.

Вођење документације о раду, о квалитету сировина и производа, теизвештавање надређених о добијеним резултатима.

Где могу да радим?

Техничар за хемијску и фармацеутску технологију најчешће ради у:

погонима фармацеутске или хемијске индустрије,

производним халама, на управљању аутоматизованим производним линијама,

институтима за истраживање материјала,

хемијским или медицинским лабораторијама,

апотекама.

Ако бих да студирам?

Школовање може да настави на свим факултетима, а првенствено на сродним као што су:

технолошки,

природно – математички (хемија, биохемија и сл.),

фармацеутски факултет….